You are currently viewing Program Osłonowy „Usługa wsparcia społecznego w czynnościach dnia codziennego oraz teleopieka dla seniorów Gminy Wschowa na rok 2024”.

Program Osłonowy „Usługa wsparcia społecznego w czynnościach dnia codziennego oraz teleopieka dla seniorów Gminy Wschowa na rok 2024”.

Na mocy Uchwały nr LIX/531/2023 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 listopada 2023 roku Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie realizuje Program Osłonowy „Usługa wsparcia społecznego w czynnościach dnia codziennego oraz teleopieka dla seniorów Gminy Wschowa na rok 2024”.
Program skierowany dla seniorów będących mieszkańcami gminy Wschowa, w wieku 60 lat 
i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem z uwagi na wiek, chorobę, niepełnosprawność, ograniczoną zdolność do samodzielnego poruszania się lub z innych obiektywnych trudności wymagają wsparcia. Realizacja programu odbywa się w dwóch następujących płaszczyznach wsparcia: usługa wsparcia w czynnościach dnia codziennego 
i usługa teleopieki.
„Usługa wsparcia społecznego i w czynnościach dnia codziennego” ma na celu zapewnienie pomocy osobom  starszym i samotnym, zamieszkującym na terenie Gminy Wschowa. 
Usługa teleopieki  ma za zadanie poprawę bezpieczeństwa oraz możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększenie dostępu do tzw. „opieki na odległość”. Usługa ta polega na całodobowym systemie wsparcia Uczestników przez Centrum Teleopieki.  Uczestnik w ramach Programu otrzymuje nieodpłatnie opaskę monitorującą stan zdrowia.
Osobom zakwalifikowanym do uczestnictwa w Programie Korpus Wsparcia Seniorów w latach poprzednich zapewnia się kontynuację uczestnictwa w programie w roku 2024. Rekrutacja nowych uczestników odbywa się zgodnie z obowiązującym  regulaminem rekrutacji. Uczestnictwo w programie jest nieodpłatne.

Zgłoszenie do programu następuje poprzez złożenie formularza dostępnego w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie lub na stronie internetowej.

Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio w Ośrodku Pomocy Społecznej we Wschowie ul. Klasztorna 3, 67-400 Wschowa lub pod numerem telefonu 65 540 88 09.

Załączniki w pdf