Read more about the article Nabór wniosków do Programu “Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w Gminie Wschowa- edycja 2024
infografika osoba na wózku z opiekunem

Nabór wniosków do Programu “Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w Gminie Wschowa- edycja 2024

Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024 ogłasza nabór uczestników do Programu. Program jest adresowany do członków rodzin lub opiekunów sprawujących…

Czytaj dalejNabór wniosków do Programu “Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w Gminie Wschowa- edycja 2024

Program Osłonowy „Usługa wsparcia społecznego w czynnościach dnia codziennego oraz teleopieka dla seniorów Gminy Wschowa na rok 2024”.

Na mocy Uchwały nr LIX/531/2023 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 listopada 2023 roku Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie realizuje Program Osłonowy „Usługa wsparcia społecznego w czynnościach dnia codziennego…

Czytaj dalejProgram Osłonowy „Usługa wsparcia społecznego w czynnościach dnia codziennego oraz teleopieka dla seniorów Gminy Wschowa na rok 2024”.

Nabór do programu Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością – Edycja 2024

Gmina Wschowa realizuje Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”, który jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” –…

Czytaj dalejNabór do programu Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością – Edycja 2024

Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie przystąpił do realizacji Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023.

Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie przystąpił do realizacji Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023. Program jest adresowany do osób i …

Czytaj dalejOśrodek Pomocy Społecznej we Wschowie przystąpił do realizacji Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023.