Plan postepowań o udzielenie zamówień publicznych Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie na 2021 rok zmieszczony jest poniżej:

Plan postępowań na 2021 r.