You are currently viewing Projekt w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności”
Od zależności ku samodzielności

Projekt w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności”

Trwa realizacja projektu w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności”.

Prowadzone są warsztaty kreatywności twórczej z elementami arteterapii, warsztaty krawieckie, warsztaty kulinarne oraz warsztaty ogrodnicze, warsztaty teatralne. Udział w zajęciach ma na celu rozwijanie kompetencji życiowych osób z zaburzeniami wg Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji   Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10. Udział w zajęciach sprawia uczestnikom wiele radości i satysfakcji. Instruktorzy dokładają wszelkich starań aby zajęcia były urozmaicone i udział w nich prowadził do pobudzenia aktywności i usamodzielniania się w/w osób.

Dzięki zaangażowaniu instruktora i uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej we Wschowie oraz ich wspólnej pracy, na terenie Przedszkola Samorządowego nr 1 w ramach warsztatów ogrodniczych powstał ogród kwietny oraz zielno-warzywny.