Gmina Wschowa realizuje Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024, który jest współfinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024.

Program w całości jest finansowany z Funduszu Solidarnościowego. Całkowita wartość Programu wynosi 437 589,00 zł.

Bezpośrednim realizatorem Programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie.