Gmina Wschowa realizuje Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, który jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021.

Całkowity koszt realizacji Programu to kwota 73 434,90 zł w całości finansowana z Funduszu Solidarnościowego.

Poniżej zamieszczamy regulamin i wnioski do pobrania: