Gmina Wschowa realizuje Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, który jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Całkowity koszt realizacji Programu to kwota 382 508,00 zł w całości finansowany jest  z Funduszu Solidarnościowego.

Bezpośrednim realizatorem Programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie

Poniżej zamieszczamy regulamin i wnioski do pobrania: