Gmina Wschowa w 2024 roku realizuje Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024, który jest finansowany ze środków budżetu państwa.  Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów  w wieku 60 lat i więcej. Bezpośrednim realizatorem Programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej.

Program obejmuje dwa moduły:

Celem Modułu I Programu jest zapewnienie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich seniorom w wieku 60 lat i więcej. Dofinansowanie z budżetu państwa w Module I wynosi 21 700,00 zł. Łącza wartość Modułu I wynosi 38 018,00.

Celem Modułu II jest wsparcie gminy w realizacji usług opiekuńczych poprzez świadczenie „opieki na odległość” na rzecz osób w wieku 60 lat i więcej poprzez dofinansowanie kosztów użytkowania opasek bezpieczeństwa. Dofinansowanie z budżetu państwa w Module II wynosi 42 100,00 zł. Łączna wartość Modułu II wynosi 73 281,00.

Adresatami Programu są osoby w wieku 60 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio w Ośrodku Pomocy Społecznej we Wschowie ul. Klasztorna 3, 67-400 Wschowa lub pod numerem telefonu 65 540 2525.