Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa powołał Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej.

Członkami Zespołu są przedstawiciele służb miejskich, instytucji i organizacji działających w obszarze wsparcia społecznego. Działania Zespołu zmierzają do poprawy sposobu udzielania pomocy osobom doświadczającym przemocy i ich najbliższemu otoczeniu, poprzez kreowanie lokalnej polityki wobec problemu i wypracowanie procedur oraz standardów.

 Skład zespołu:

 1. Joanna Jastrzębska- przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie,
 2. Elżbieta Kołodziejczyk- przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie,
 3. Łukasz Pieprzyk- przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji we Wschowie,
 4. Monika Domeracka- przedstawiciel Gminne Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Wschowie,
 5. Kalina Kostka- przedstawiciel ochrony zdrowia- Vita-med.,
 6. Adrianna Knieć- przedstawiciel organizacji pozarządowej,
 7. Katarzyna Cichoszewska- przedstawiciel PCPR,
 8. Sylwia Pełka- Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej,
 9. Magdalena Liszatyńska- przedstawiciel UMiG Wschowa
 10. Wiesława Kruk – przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie ,
 11. Sylwia Zarzycka- przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie,
 12. Urszula Ptak- przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie,
 13. Katarzyna Olszewska- asystent rodzin- Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie.

                                       Przyjdź

– jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich stał się ofiarą przemocy ze strony członka rodziny,

– jeśli Twój partner/ka dziecko lub inna osoba krzywdzi Ciebie lub Twoich bliskich

Szukaj pomocy ! Nie wstydź się ! Prawo stoi po Twojej stronie !

– jeśli potrzebujesz wsparcia i pomocy, wstydzisz się przyjść i porozmawiać o tym osobiście, zadzwoń

Na terenie funkcjonują lokalne placówki udzielające pomocy ofiarom przemocy w rodzinie:

 Nazwa instytucji/organizacjiAdres instytucji/organizacjiTelefon
 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii    ul. Rynek 167 – 400 Wschowa 655408600
 Komenda Powiatowa Policji   ul. Kazimierza. Wielkiego 12   67- 400 Wschowa655408211
 Ośrodek Pomocy Społecznej   ul. Klasztorna 3   67- 400 Wschowa655402525
 PCPR – Punkt Specjalistycznego Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej   ul. Pl. Kosynierów 1c   67- 400 Wschowa655401758 
 Prokuratura Rejonowa   ul. Garbarska 11   67- 400 Wschowa655407995
 Sąd Rejonowy   ul. Pl. Kosynierów 1c   67- 400 Wschowa655401532

Możesz również zadzwonić pod numery telefonów:

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

     nr tel. 800 120 002

linia czynna całą dobę, w tym:

– dyżur w języku angielskim – poniedziałki w godz. 1800 – 2200,

– dyżur w języku rosyjskim – wtorki w godz.1800 – 2200,

– w środy w godz. 1800 – 2200 dyżurują prawnicy

Telefoniczna porada prawna

           nr tel. 22 666 28 50

czynna w poniedziałek i wtorek w godz.1700 – 2100,

Poradnia e-mailowa: niebieskalinia@niebieskalinia.info

SKYPE – dyżur w języku migowym – pogotowie.niebieska.linia (poniedziałki w godz. 13.00 – 15.00)

Kryzysowy Telefon Zaufania

          nr tel.  116 123 

w godz. od 1700 do 2100