Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa powołał Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Członkami Zespołu są przedstawiciele służb miejskich, instytucji i organizacji działających w obszarze wsparcia społecznego. Działania Zespołu zmierzają do poprawy sposobu udzielania pomocy osobom doświadczającym przemocy i ich najbliższemu otoczeniu, poprzez kreowanie lokalnej polityki wobec problemu i wypracowanie procedur oraz standardów.

 Skład zespołu:

Katarzyna Cichoszewska – pracownik socjalny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie,

Arnold Zieliński – Naczelnik Prewencji Komendy Powiatowej Policji we Wschowie,

Agnieszka Rosa – Kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sadowej,

Kalina Kostka – pielęgniarka Zespołu Pielęgniarek Środowiskowo–Rodzinnych „Vit-Med.” Sp. c.,

Bartosz Jabłoński – Prokurator Prokuratury Rejonowej we Wschowie,

Monika Domeracka – Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii we Wschowie,

Elżbieta Kołodziejczyk – specjalista pracy socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie,

Wiesława Kruk – Kierownik Działu Pracy Socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie,

Sylwia Zarzycka – pracowniki socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie,

Agnieszka Miler – przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na terenie Gminy Wschowa

Monika Węcławik – przedstawiciel oświaty

                                       Przyjdź

– jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich stał się ofiarą przemocy ze strony członka rodziny,

– jeśli Twój partner/ka dziecko lub inna osoba krzywdzi Ciebie lub Twoich bliskich

Szukaj pomocy ! Nie wstydź się ! Prawo stoi po Twojej stronie !

– jeśli potrzebujesz wsparcia i pomocy, wstydzisz się przyjść i porozmawiać o tym osobiście, zadzwoń

Na terenie funkcjonują lokalne placówki udzielające pomocy ofiarom przemocy w rodzinie:

 Nazwainstytucji/organizacjiAdresinstytucji/organizacjiTelefon
 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii    ul. Rynek 167 – 400 Wschowa 655408600
 Komenda Powiatowa Policji   ul. Kaz. Wielkiego 12   67- 400 Wschowa655408211
 Ośrodek Pomocy Społecznej   ul. Klasztorna 3   67- 400 Wschowa655402525
 PCPR – Punkt Specjalistycznego Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej   ul. Pl. Kosynierów 1c   67- 400 Wschowa655401758 
 Prokuratura Rejonowa   ul. Garbarska 11   67- 400 Wschowa655407995
 Sąd Rejonowy   ul. Pl. Kosynierów 1c   67- 400 Wschowa655401532

Możesz również zadzwonić pod numery telefonów:

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

     nr tel. 800 120 002

linia czynna całą dobę, w tym:

– dyżur w języku angielskim – poniedziałki w godz. 1800 – 2200,

– dyżur w języku rosyjskim – wtorki w godz.1800 – 2200,

– w środy w godz. 1800 – 2200 dyżurują prawnicy

Telefoniczna porada prawna

           nr tel. 22 666 28 50

czynna w poniedziałek i wtorek w godz.1700 – 2100,

Poradnia e-mailowa: niebieskalinia@niebieskalinia.info

SKYPE – dyżur w języku migowym – pogotowie.niebieska.linia (poniedziałki w godz. 13.00 – 15.00)

Kryzysowy Telefon Zaufania

          nr tel.  116 123 

w godz. od 1700 do 2100