You are currently viewing Profilaktyka na Dzień Dziecka

Profilaktyka na Dzień Dziecka

Podczas Gminnego Dnia Dziecka, który odbył się 3 czerwca br. pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie realizowali zadania wynikające z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, Gminnego Programu Wspierania Rodziny oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zadania miały charakter profilaktyki uniwersalnej. Zorganizowano konkurs na hasło profilaktyczne, a najciekawsze propozycje zostały nagrodzone. Ponadto rozpowszechniane były gadżety z hasłami profilaktycznymi oraz wzmacniającymi rolę rodziny. Pomoc i wsparcie w akcji profilaktycznej zapewnili nam pracownicy Szkoły Podstawowej nr 1 im. Polskich Olimpijczyków we Wschowie.

Serdecznie podziękowania kierujemy do naszych sponsorów: Restauracji Wschowianka, CFB Ewelina Marciniak, Hurtowni Oskar, Hermitage – Śladewski, Hil-Bus Krystyna Hilarska, Księgarni Eleonora Matuszczak, Kwiaciarni Vizaż Bogna Huzar, Firmy Piechota – Leszek Piechota,  Restauracji U Lipowego.

Dzięki Państwa wsparciu mogliśmy zrealizować nasze działania profilaktyczne.