You are currently viewing Dodatek węglowy w gminie Wschowa

Dodatek węglowy w gminie Wschowa

Szanowni Mieszkańcy Gminy Wschowa!

              W związku z wejściem w życie ustawy o dodatku węglowym, informujemy, że wnioski o wypłatę tego świadczenia można składać do dnia 30 listopada 2022 r.

              Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom domowym, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy zasilane paliwami stałymi (węgiel kamienny, brykiet lub pellet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego). Źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

              Wniosek o wypłatę powołanego świadczenia można złożyć osobiście – po uprzednim telefonicznym umówieniu daty i godziny:

 – w punkcie przyjęć zlokalizowanym we Wschowie przy ulicy Niepodległości 1 /w godzinach od 715 do 1200/- czynny do dnia 13 września 2022r.;

– w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie /w godzinach urzędowania/

lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ale tylko wówczas, gdy zostanie on opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego.

              Aby umożliwić każdej zainteresowanej osobie złożenie wniosku o wypłatę dodatku węglowego, uruchomione zostaną dodatkowe punkty przyjęć, które będą czynne w godzinach od 800 – 1200:

05.09.2022 r. – sala wiejska w Tylewicach;

06.09.2022 r. – sala przy kościele w Dębowej Łęce;

07.09.2022 r. – sala wiejska w Hetmanicach;

08.09.2022 r. – sala wiejska w Kandlewie;

09.09.2022 r. – sala wiejska w Łysinach;

12.09.2022 r. – sala wiejska w  Łęgoniu;

13.09.2022 r. – sala wiejska w Lginiu (dla mieszkańców miejscowości: Lgiń, Mały Bór, Klucz) ;

14.09.2022 r. – sala wiejska w Olbrachcicach;

15.09.2022 r. – sala wiejska w Konradowie;

16.09.2022r. – sala wiejska w Nowej Wsi (dla mieszkańców Nowej Wsi i Buczyny);

19.09.2022 r. – sala wiejska w Przyczynie Górnej;

20.09.2022 r. – sala wiejska w Siedlnicy (dla mieszkańców Siedlnicy i Czerlejewa);

21.09.2022 r. – sala wiejska w Wygnańczycach (dla mieszkańców Wygnańczyc i Pszczółkowa);

22.09.2022 r. – sala wiejska w Przyczynie Dolnej;

23.09.2022 r. – sala wiejska w Osowej Sieni (dla mieszkańców Osowej Sieni i Wincentowa).

Szczegółowych informacji na temat dodatku węglowego udzielają pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie pod numerami telefonów: 518 241 188 dzwoniąc pod wskazane numer, można również umówić termin wizyty.