Gmina Wschowa realizuje Program „Opieka wytchnieniowa”, który jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021.

Całkowity koszt realizacji Programu to kwota 62 424,00zł w całości finansowana z Funduszu Solidarnościowego.

Poniżej zamieszczamy regulamin i wnioski do pobrania: