Gmina Wschowa realizuje Program „Opieka wytchnieniowa”, który jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

Całkowity koszt realizacji Programu to kwota 176 360,00 zł w całości finansowana z Funduszu Solidarnościowego.

Bezpośrednim realizatorem Programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie

Poniżej zamieszczamy regulamin i wnioski do pobrania: