Ośrodek Pomocy Społecznej
we Wschowie

Zapraszamy osoby i rodziny z terenu Gminy Wschowa.

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Tutaj znajdziesz formularze dotyczące świadczeń rodzicielskich, zasiłku pielęgnacyjnego itp. świadczeń rodzinnych.

RODZINA 500+

Sprawdź, jakie formularze i wnioski potrzebne są do uzyskania świadczeń wychowawczych.

ZOSTAŃ RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ

Więcej informacji znajdziesz

W Powiecie Wschowskim w 2022 r. funkcjonują następujące punkty:  Punkt udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji, prowadzony przez …

Od 01.01.2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych stopniowo przejmuje realizację świadczenia wychowawczego. Oznacza to, że osoby ubiegające się o ustalenie prawa do powołanego …

W związku z rosnącymi kosztami energii elektrycznej, gazu, a także żywności, rząd wprowadził – na mocy ustawy z dnia 17 grudnia 2021 …

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 44/2021 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie z dnia 8 grudnia 2021 roku informujemy, że z tytułu święta …

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY Pracownik Socjalny Oferowane stanowisko pracy nie jest stanowiskiem urzędniczym, w związku z tym nie ma …

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 11/2021 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej weWschowie z dnia 16 kwietnia 2021 roku informujemy, że z tytułu świętaprzypadającego w …

PROGRAMY I PROJEKTY

Opieka wytchnieniowa

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia ...

FOTF-Favicon

Za życiem

Ustawa określa uprawnienia kobiet w ciąży i rodzin do wsparcia w zakresie dostępu do: 1) świadczeń opieki zdrowotnej; 2) instrumentów polityki na rzecz rodziny.

infografika osoba na wózku z opiekunem

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia

Zapraszamy do Siedziby OPS

KONTAKT

Rachunek bankowy nr 43866900010008756420000001

Szybki kontakt

Adres

ul. Klasztorna 3, 67-400 Wschowa

Zadzwoń

+48 65 540 88 00

Email

sekretariat@ops.wschowa.pl

migam-dlonie
Tłumacz języka migowego