Ośrodek Pomocy Społecznej
we Wschowie

Zapraszamy osoby i rodziny z terenu Gminy Wschowa.

PROGRAMY I PROJEKTY

Opieka wytchnieniowa

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia ...

FOTF-Favicon

Za życiem

Ustawa określa uprawnienia kobiet w ciąży i rodzin do wsparcia w zakresie dostępu do: 1) świadczeń opieki zdrowotnej; 2) instrumentów polityki na rzecz rodziny.

infografika osoba na wózku z opiekunem

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia

Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024 ogłasza nabór uczestników do Programu. Program …

Dodatek osłonowy przyznany był po raz pierwszy w 2022 roku na mocy ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. Z kolei 31 …

Na mocy Uchwały nr LIX/531/2023 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 listopada 2023 roku Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie realizuje Program …

NSZOZ Diagnostyk zaprasza na bezpłatne badania w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi refundowane przez NFZ. Więcej informacji na plakacie.

Nieodpłatna pomoc prawna, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji w Powiecie Wschowskim w 2024 roku W Powiecie Wschowskim w 2024 r. funkcjonują dwa …

Gmina Wschowa realizuje Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”, który jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny …

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Tutaj znajdziesz formularze dotyczące świadczeń rodzicielskich, zasiłku pielęgnacyjnego itp. świadczeń rodzinnych.

RODZINA 500+

Sprawdź, jakie formularze i wnioski potrzebne są do uzyskania świadczeń wychowawczych.

ZOSTAŃ RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ

Więcej informacji znajdziesz

Zapraszamy do Siedziby OPS

KONTAKT

Rachunek bankowy nr 43866900010008756420000001

Szybki kontakt

Adres

ul. Klasztorna 3, 67-400 Wschowa

Zadzwoń

+48 65 540 88 00

Email

sekretariat@ops.wschowa.pl

migam-dlonie
Tłumacz języka migowego