Ośrodek Pomocy Społecznej
we Wschowie

Zapraszamy osoby i rodziny z terenu Gminy Wschowa.

PROGRAMY I PROJEKTY

Opieka wytchnieniowa

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia ...

FOTF-Favicon

Za życiem

Ustawa określa uprawnienia kobiet w ciąży i rodzin do wsparcia w zakresie dostępu do: 1) świadczeń opieki zdrowotnej; 2) instrumentów polityki na rzecz rodziny.

infografika osoba na wózku z opiekunem

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia

Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie przystąpił do realizacji Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – …

Informujemy, że dnia 21 listopada 2023 roku Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie będzie czynny w godzinach od 7:00 do 13:00

Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie informuje, że rozpoczyna się nabór wniosków w sprawie skierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy w Siedlnicy w trybie …

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do …

Informujemy, że dnia 2 listopada 2023 roku Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie będzie nieczynny.

Informuję, że w dniach 16 i 17 sierpnia 2023 roku Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie będzie czynny w godzinach od 7:00 do …

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Tutaj znajdziesz formularze dotyczące świadczeń rodzicielskich, zasiłku pielęgnacyjnego itp. świadczeń rodzinnych.

RODZINA 500+

Sprawdź, jakie formularze i wnioski potrzebne są do uzyskania świadczeń wychowawczych.

ZOSTAŃ RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ

Więcej informacji znajdziesz

Zapraszamy do Siedziby OPS

KONTAKT

Rachunek bankowy nr 43866900010008756420000001

Szybki kontakt

Adres

ul. Klasztorna 3, 67-400 Wschowa

Zadzwoń

+48 65 540 88 00

Email

sekretariat@ops.wschowa.pl

migam-dlonie
Tłumacz języka migowego