Ośrodek Pomocy Społecznej
we Wschowie

Zapraszamy osoby i rodziny z terenu Gminy Wschowa.

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Tutaj znajdziesz formularze dotyczące świadczeń rodzicielskich, zasiłku pielęgnacyjnego itp. świadczeń rodzinnych.

RODZINA 500+

Sprawdź, jakie formularze i wnioski potrzebne są do uzyskania świadczeń wychowawczych.

ZOSTAŃ RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ

Więcej informacji znajdziesz

Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie prowadzi stały nabór uczestników do Dziennego Domu „Senior+” we Wschowie. Dzienny Dom Senior+ przeznaczony jest dla 30 …

 Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie realizuje projekt w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności”.  W ramach projektu …

Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie informuje, że zgłoszenia do Programu “Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, Moduł II – opaska monitorująca stan …

Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie rozpoczął rekrutację do Programu “Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, Moduł II. W ramach Programu – Moduł …

Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie realizuje Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, który jest finansowany ze środków budżetu państwa. Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej.

Od poniedziałku 21.03.2022r. obywatele Ukrainy, którzy posiadają numer PESEL będą mogli w Ośrodku Pomocy Społecznej Ubiegać się o jednorazowe świadczenie 300 zł …

PROGRAMY I PROJEKTY

Opieka wytchnieniowa

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia ...

FOTF-Favicon

Za życiem

Ustawa określa uprawnienia kobiet w ciąży i rodzin do wsparcia w zakresie dostępu do: 1) świadczeń opieki zdrowotnej; 2) instrumentów polityki na rzecz rodziny.

infografika osoba na wózku z opiekunem

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia

Zapraszamy do Siedziby OPS

KONTAKT

Rachunek bankowy nr 43866900010008756420000001

Szybki kontakt

Adres

ul. Klasztorna 3, 67-400 Wschowa

Zadzwoń

+48 65 540 88 00

Email

sekretariat@ops.wschowa.pl

migam-dlonie
Tłumacz języka migowego