Ośrodek Pomocy Społecznej
we Wschowie

Zapraszamy osoby i rodziny z terenu Gminy Wschowa.

PROGRAMY I PROJEKTY

Opieka wytchnieniowa

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia ...

Screenshot

Korpus Wsparcia Seniorów

Adresatami Programu są osoby w wieku 60 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem.

infografika osoba na wózku z opiekunem

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia

Informujemy, że dnia 31 maja 2024 roku Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie będzie nieczynny.

Informujemy, ze w dniu 2 maja 2024 roku (czwartek) Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie będzie nieczynny

Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie przypomina, że tylko do 30 kwietnia 2024 r. przyjmowane będą wnioski o ustalenie prawa do dodatku osłonowego. …

Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024 ogłasza nabór uczestników do Programu. Program …

Dodatek osłonowy przyznany był po raz pierwszy w 2022 roku na mocy ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. Z kolei 31 …

Na mocy Uchwały nr LIX/531/2023 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 listopada 2023 roku Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie realizuje Program …

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Tutaj znajdziesz formularze dotyczące świadczeń rodzicielskich, zasiłku pielęgnacyjnego itp. świadczeń rodzinnych.

RODZINA 500+

Sprawdź, jakie formularze i wnioski potrzebne są do uzyskania świadczeń wychowawczych.

ZOSTAŃ RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ

Więcej informacji znajdziesz

Zapraszamy do Siedziby OPS

KONTAKT

Rachunek bankowy nr 43866900010008756420000001

Szybki kontakt

Adres

ul. Klasztorna 3, 67-400 Wschowa

Zadzwoń

+48 65 540 88 00

Email

sekretariat@ops.wschowa.pl

migam-dlonie
Tłumacz języka migowego