Ośrodek Pomocy Społecznej
we Wschowie

Zapraszamy osoby i rodziny z terenu Gminy Wschowa.

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Tutaj znajdziesz formularze dotyczące świadczeń rodzicielskich, zasiłku pielęgnacyjnego itp. świadczeń rodzinnych.

RODZINA 500+

Sprawdź, jakie formularze i wnioski potrzebne są do uzyskania świadczeń wychowawczych.

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Pobierz odpowiednie formularze

OPIEKA WYTCHNIENIOWA

Sprawdź, jakie formularze i wnioski potrzebne są do uzyskania świadczeń związanych z “Opieką wytchnieniową”.

Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie informuje, że od 1 sierpnia 2021 r. można składać – w wersji papierowej – wnioski o ustalenie …

Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie ogłosił zapytanie ofertowe na zakup i dostawę węgla dla Klientów Ośrodka. Zainteresowanych złożeniem oferty prosimy o zapoznanie się …

Gmina Wschowa w 2021 roku realizuje Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021r., finansowany ze środków Funduszu …

Rodzina przeżywająca trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych może zostać objęta pomocą rodziny wspierającej. Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej …

Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie poszukuje kandydatów na:    1) opiekuna osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej     2) kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej Opiekunem osoby …

Wojewoda Lubuski zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie ofert na dofinansowanie realizacji zadań pomocy społecznej w 2021 roku Zlecenie realizacji …

PROGRAMY I PROJEKTY

Opieka wytchnieniowa

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia ...

Za życiem

Ustawa określa uprawnienia kobiet w ciąży i rodzin do wsparcia w zakresie dostępu do: 1) świadczeń opieki zdrowotnej; 2) instrumentów polityki na rzecz rodziny.

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia

Zapraszamy do Siedziby OPS

KONTAKT

Rachunek bankowy nr 43866900010008756420000001

Szybki kontakt

Adres

ul. Klasztorna 3, 67-400 Wschowa

Zadzwoń

+48 65 540 88 00

Email

sekretariat@ops.wschowa.pl