Ośrodek Pomocy Społecznej
we Wschowie

Zapraszamy osoby i rodziny z terenu Gminy Wschowa.

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Tutaj znajdziesz formularze dotyczące świadczeń rodzicielskich, zasiłku pielęgnacyjnego itp. świadczeń rodzinnych.

RODZINA 500+

Sprawdź, jakie formularze i wnioski potrzebne są do uzyskania świadczeń wychowawczych.

ZOSTAŃ RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ

Więcej informacji znajdziesz

OPIEKA WYTCHNIENIOWA

Sprawdź, jakie formularze i wnioski potrzebne są do uzyskania świadczeń związanych z “Opieką wytchnieniową”.

Wschowa, dnia 24.11.2021 roku FA.220.5.2021 Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie (woj. lubuskie)  zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej brutto na …

pomocna dłoń

I. Wymagania w stosunku do kandydatów: a. Wymagania niezbędne: Obywatelstwo polskie. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. …

Karta Dużej Rodziny

Z końcem czerwca 2021 r. została zamknięta aplikacja mKDR. Osoby, którym przyznano prawo do KDR i posiadające ważny polski dowód osobisty (w …

Rodzina na łące

Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie informuje, że od 1 sierpnia 2021 r. można składać – w wersji papierowej – wnioski o ustalenie …

węgiel kamienny

Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie ogłosił zapytanie ofertowe na zakup i dostawę węgla dla Klientów Ośrodka. Zainteresowanych złożeniem oferty prosimy o zapoznanie się …

osoba na wózku inwalidzkim i opiekunka

Gmina Wschowa w 2021 roku realizuje Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021r., finansowany ze środków Funduszu …

PROGRAMY I PROJEKTY

Opieka wytchnieniowa

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia ...

FOTF-Favicon

Za życiem

Ustawa określa uprawnienia kobiet w ciąży i rodzin do wsparcia w zakresie dostępu do: 1) świadczeń opieki zdrowotnej; 2) instrumentów polityki na rzecz rodziny.

infografika osoba na wózku z opiekunem

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia

Zapraszamy do Siedziby OPS

KONTAKT

Rachunek bankowy nr 43866900010008756420000001

Szybki kontakt

Adres

ul. Klasztorna 3, 67-400 Wschowa

Zadzwoń

+48 65 540 88 00

Email

sekretariat@ops.wschowa.pl

migam-dlonie
Tłumacz języka migowego