Ośrodek Pomocy Społecznej
we Wschowie

Zapraszamy osoby i rodziny z terenu Gminy Wschowa.

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Tutaj znajdziesz formularze dotyczące świadczeń rodzicielskich, zasiłku pielęgnacyjnego itp. świadczeń rodzinnych.

RODZINA 500+

Sprawdź, jakie formularze i wnioski potrzebne są do uzyskania świadczeń wychowawczych.

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Pobierz odpowiednie formularze

OPIEKA WYTCHNIENIOWA

Sprawdź, jakie formularze i wnioski potrzebne są do uzyskania świadczeń związanych z “Opieką wytchnieniową”.

I. Wymagania w stosunku do kandydatów: a. Wymagania niezbędne: Obywatelstwo polskie. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. …

Z końcem czerwca 2021 r. została zamknięta aplikacja mKDR. Osoby, którym przyznano prawo do KDR i posiadające ważny polski dowód osobisty (w …

Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie informuje, że od 1 sierpnia 2021 r. można składać – w wersji papierowej – wnioski o ustalenie …

Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie ogłosił zapytanie ofertowe na zakup i dostawę węgla dla Klientów Ośrodka. Zainteresowanych złożeniem oferty prosimy o zapoznanie się …

Gmina Wschowa w 2021 roku realizuje Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021r., finansowany ze środków Funduszu …

Rodzina przeżywająca trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych może zostać objęta pomocą rodziny wspierającej. Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej …

PROGRAMY I PROJEKTY

Opieka wytchnieniowa

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia ...

Za życiem

Ustawa określa uprawnienia kobiet w ciąży i rodzin do wsparcia w zakresie dostępu do: 1) świadczeń opieki zdrowotnej; 2) instrumentów polityki na rzecz rodziny.

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia

Zapraszamy do Siedziby OPS

KONTAKT

Rachunek bankowy nr 43866900010008756420000001

Szybki kontakt

Adres

ul. Klasztorna 3, 67-400 Wschowa

Zadzwoń

+48 65 540 88 00

Email

sekretariat@ops.wschowa.pl

Tłumacz języka migowego