Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie w maju będzie wypłacać świadczenia w następujących terminach:

TERMINY  WYPŁAT  ŚWIADCZEŃ W LISTOPADZIE 2021 r.


1.      Świadczenia wychowawcze – 10 listopada
2.      Dodatki mieszkaniowe i energetyczne – 10 listopada
3.      Zasiłki stałe – 19 listopada
4.      Fundusz alimentacyjny – 22 listopada
5.      Świadczenia rodzinne – 22 listopada
6.      Zasiłki okresowe – 29 listopada
7.      Zasiłki na żywność  – 29 listopada