Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie będzie wypłacać świadczenia w następujących terminach:

PRZEWIDYWANE TERMINY  WYPŁAT  ŚWIADCZEŃ

W MAJU 2022 r.

  1. Świadczenia wychowawcze od 10 maja
  2. Dodatki mieszkaniowe i energetyczne od 10 maja
  3. Zasiłki stałe od 19 maja
  4. Fundusz alimentacyjny od 20 maja
  5. Świadczenia rodzinne od 20 maja
  6. Zasiłki okresowe od 27 maja
  7. Zasiłki na żywność od 27 maja