Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie w maju będzie wypłacać świadczenia w następujących terminach:

TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ WE WRZEŚNIU 2021 r.

1. Świadczenia wychowawcze – 10 września
2. Zasiłki stałe – 20 września
3. Fundusz alimentacyjny – 22 września
4. Świadczenia rodzinne – 22 września
5. Zasiłki okresowe – 28 września
6. Zasiłki na żywność – 28 września