Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie będzie wypłacać świadczenia w następujących terminach:

PRZEWIDYWANE TERMINY  WYPŁAT  ŚWIADCZEŃ

W LUTYM 2023 r.

  1. Dodatki mieszkaniowe od 10 lutego
  2. Zasiłki stałe od 20 lutego
  3. Fundusz alimentacyjny od 22 lutego
  4. Świadczenia rodzinne od 22 lutego
  5. Zasiłki okresowe od 28 lutego
  6. Zasiłki na żywność od 28 lutego