Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie będzie wypłacać świadczenia w następujących terminach:

PRZEWIDYWANE TERMINY  WYPŁAT  ŚWIADCZEŃ

       WE WRZEŚNIU 2022 r.

  1. Dodatki mieszkaniowe od 9 września
  2. Zasiłki stałe od 20 września
  3. Fundusz alimentacyjny od 22 września
  4. Świadczenia rodzinne od 22 września
  5. Zasiłki okresowe od 28 września
  6. Zasiłki na żywność od 28 września