Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie będzie wypłacać świadczenia w następujących terminach:

W CZERWCU 2023 r.

  1. Dodatki mieszkaniowe od 9 czerwca
  2. Zasiłki stałe od 20 czerwca
  3. Fundusz alimentacyjny od 22 czerwca
  4. Świadczenia rodzinne od 22 czerwca
  5. Zasiłki okresowe od 28 czerwca
  6. Zasiłki na żywność od 28 czerwca