Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie będzie wypłacać świadczenia w następujących terminach:

W LISTOPADZIE 2023 r.

  1. Dodatki mieszkaniowe od 10 listopada
  2. Zasiłki stałe od 20 listopada
  3. Fundusz alimentacyjny od 22 listopada
  4. Świadczenia rodzinne od 22 listopada
  5. Zasiłki okresowe od 28 listopada
  6. Zasiłki na żywność od 28 listopada