You are currently viewing Korpus Wsparcia Seniorów

Korpus Wsparcia Seniorów

Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie rozpoczął rekrutację do Programu “Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, Moduł II. W ramach Programu – Moduł II osoby starsze
z terenu Gminy Wschowa mają możliwość uzyskania bezpłatnie opaski monitorującej stan zdrowia wraz z usługą “opieki na odległość”. Celem Programu jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwość samodzielnego funkcjonowania osób starszych w miejscu zamieszkania.

Wsparcie w ramach Moduł II skierowane jest do osób, które zamieszkują na terenie Gminy Wschowa i ukończyły 65 rok życia. W szczególności wsparcie jest kierowane do osób, które mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzą samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkają z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Rekrutacja do Programu “Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, Moduł II trwa do 6 maja 2022r.

Dokumenty zgłoszeniowe do Modułu II Programu „Korpus wsparcia Seniorów” na rok 2022 można uzyskać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie ul. Klasztorna 3, 67-400 Wschowa, pokój nr 8 lub pobrać z poniżej załączonych plików.

Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie realizuje Moduł I Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022. W ramach Programu – Modułu I osoby w wieku 65 i więcej, mieszkające na terenie Gminy Wschowa, prowadzące samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkające z osobami bliskimi, które nie są w stanie  zapewnić wystarczającego wsparcia mają możliwość uzyskania pomocy pracownika socjalnego w czynnościach dnia codziennego. Zgłoszenia do Modułu I Programu przyjmowane są do 31 grudnia 2022r. pod nr infolinii  – 22 505 11 11 albo bezpośrednio w Ośrodku Pomocy Społecznej we Wschowie  – 65 540 88 08, 65 540 88 06.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Programie.

Szczegółowe informacje są udzielane pod numerami telefonów 65 540 88 08, 65 540 88 06.