You are currently viewing OD ZALEŻNOŚCI KU SAMODZIELNOŚCI

OD ZALEŻNOŚCI KU SAMODZIELNOŚCI

 Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie realizuje projekt w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności”.  W ramach projektu realizowane będą działania  skierowane do osób z zaburzeniami wg Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji   Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 oraz ich opiekunów. Podejmowane działania wpisują się w Moduł I Programu – Wsparcie rodzin z osobą z zaburzeniami  wg Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 oraz Moduł III – Umożliwienie osobom z zaburzeniami wg Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji  Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 zdobywania kompetencji niezbędnych do samodzielnego życia.

W ramach projektu proponujemy udział  w następujących formach wsparcia:

  1. Cykl warsztatów skierowanych do opiekunów osób z zaburzeniami wg Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10, służących uzyskaniu niezbędnej wiedzy i umiejętności w pokonywaniu trudności w radzeniu sobie z chorobą i jej objawami w życiu codziennym.
  2. Grupa samopomocowa dla opiekunów osób z zaburzeniami wg Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10.
  3. Udział w warsztatach dla osób z zaburzeniami wg Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10: warsztaty kreatywności twórczej, warsztaty teatralne, warsztaty krawieckie, warsztaty sztuki wizażu i stylizacji, warsztaty ogrodnicze, warsztaty kulinarne.
  4. Udział w formach aktywności sportowo-ruchowej dla osób z zaburzeniami wg Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10: turniej ping – ponga, turniej bocci, turniej sportowy, rajd rowerowy.

Projekt skierowany jest do mieszkańców gminy Wschowa, osób  z zaburzeniami wg Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób  i Problemów Zdrowotnych ICD-10  oraz ich opiekunów. 

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Uczestnicy biorący udział w projekcie będą mieli zapewnioną:

– opiekę wykwalifikowanej kadry,

– prowadzenie zajęć przez profesjonalistów,

– wsparcie psychologiczne,

– drobny poczęstunek

Działania będą realizowane w okresie od kwietnia do listopada 2022r.

Gmina Wschowa pozyskała dofinansowanie na realizację projektu  z Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej  „Od zależności ku samodzielności” – edycja 2022