You are currently viewing Nabór wniosków do Programu “Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w Gminie Wschowa- edycja 2024
infografika osoba na wózku z opiekunem

Nabór wniosków do Programu “Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w Gminie Wschowa- edycja 2024

Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024 ogłasza nabór uczestników do Programu.

Program jest adresowany do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednio opiekę nad dziećmi orzeczeniem o niepełnosprawności, osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Celem programu jest czasowe odciążenie opiekunów osób z niepełnosprawnościami poprzez zapewnienie im czasu na odpoczynek i regenerację, zadbanie o własne sprawy zdrowotne.

O przyjęciu do programu decyduje data zgłoszenia udziału.

Program jest finansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego. Udział w programie osób z niepełnosprawnością oraz ich opiekunów jest całkowicie nieodpłatny.

Nabór prowadzi Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie.

Karty zgłoszeniowe wraz z załącznikami należy składać do 20 lutego 2024 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w we Wschowie  od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00