You are currently viewing Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie przystąpił do realizacji Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023.

Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie przystąpił do realizacji Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023.

Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie przystąpił do realizacji Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023.

Program jest adresowany do osób i  rodzin znajdujących  się w trudnej sytuacji życiowej (spełniających przesłanki zgodnie  z art.7 ustawy o pomocy społecznej).


Kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy żywnościowej w Podprogramie 2023 wynoszą:

  • 1 823,60 zł  dla osoby samotnie gospodarującej
  • 1410,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Dystrybucja żywności planowana jest w okresie od

            1. grudnia 2023 do maja 2024r.

            2. grudnia 2023 do września 2024r.

Szczegółowe informacje znajdują  się na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027

https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027


Zapraszamy chętne osoby do nawiązania kontaktu z pracownikami  socjalnymi pod numerami 655408801, 655408802, 655408803 oraz 655408806