You are currently viewing Od poniedziałku przyjmujemy wnioski na zakup węgla
węgiel kamienny

Od poniedziałku przyjmujemy wnioski na zakup węgla

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami Gmina Wschowa realizować będzie zakup preferencyjny węgla dla mieszkańców. Od poniedziałku, 7 listopada, mieszkańcy mogą składać wnioski, a sprzedaż ruszy w momencie dostarczenia węgla do gminy.

Ustawa o preferencyjnym zakupie paliwa stałego przez gospodarstwa domowe została podpisana przez Prezydenta w minioną środę. Zgodnie z jej zapisami gminy mają możliwość zakupu i sprzedaży węgla dla mieszkańców za 2000 zł brutto za tonę. Sprzedaż odbywać się będzie na wniosek mieszkańców.

– Informuję, że od poniedziałku, 7 listopada, będą mogli Państwo składać wnioski o zakup węgla po preferencyjnej cenie. Wnioski dostępne będą na stronie internetowej Gminy Wschowa i Ośrodka Pomocy Społecznej oraz do pobrania w siedzibach. Wypełnione wnioski należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy Wschowa osobiście, drogą pocztową lub za pomocą platformy E-PUAP, podpisane podpisem kwalifikowanym lub w Ośrodku Pomocy Społecznej – mówi Piotr Serdeń, pełnomocnik Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa ds. węgla.

Zgodnie z zapisami ustawy oraz rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych mieszkańcy mogą wnioskować o 1500 kg węgla do końca roku oraz 1500 kg od stycznia do kwietnia przyszłego roku. Cena jednej tony węgla wynosić będzie 2000 zł brutto. Zakup węgla po preferencyjnej cenie przysługuje jednej osobie z gospodarstwa domowego, która spełniała warunki określone w ustawie o dodatku węglowym i nie zakupiła węgla na sezon grzewczy 2022/2023 po cenie niższej niż 2000 zł brutto.

– Chciałbym także zaznaczyć, że informacje o pozytywnym rozpatrzeniu wniosków oraz możliwości dokonania zakupu zostaną przekazywane wnioskodawcom dopiero w momencie kiedy węgiel zapewniony przez rząd będzie dostępny w składach na terenie naszej gminy. Zgodnie z informacjami otrzymywanymi przez gminę w programie dostępny będzie węgiel o frakcji orzech i groszek, nie należy go utożsamiać z eko-groszkiem – dodaje Piotr Serdeń.

Przypominamy także, że zgodnie z zapisami ustawy koszt transportu węgla z miejsca składowania w gminie czy ewentualne workowanie stoi po stronie nabywcy i będzie on ustalany przez zarządzające danym składem przedsiębiorstwo. W Urzędzie Miasta i Gminy Wschowa ustanowiony został punkt informacyjny, dostępny pod numerem telefonu 65 540 86 48, pod którą mogą Państwo uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące sprzedaży przez gminę węgla po preferencyjnej cenie. Poniżej zamieszczamy wzór wniosku do pobrania.