You are currently viewing “Teleopieka” dla mieszkańców gminy Wschowa

“Teleopieka” dla mieszkańców gminy Wschowa

Na mocy Uchwały nr XLVIII/426/2022Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 grudnia 2022 roku

Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie realizuje Program Osłonowy „Teleopieka dla mieszkańców Gminy Wschowa na 2023 rok”.

W ramach w/w programu mieszkańcy gminy Wschowa, w wieku powyżej 60 lat mają możliwość uzyskania opaski monitorującej ich stan zdrowia wraz z usługą teleopieki.

„Opieka na odległość” jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Gwarantuje ona szeroko pojęty system bieżącego monitorowania stanu Seniora w miejscu jego zamieszkania oraz pozwala na natychmiastową reakcję  w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia Seniora.

Osoby spełniające wyżej wymienione warunki otrzymają bezpłatnie „opaskę bezpieczeństwa” połączoną z usługą operatora pomocy. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia zdrowia po naciśnięciu guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, następuje połączenie ze stale gotową do podjęcia interwencji centralą, obsługiwaną przez ratownika medycznego.

Zgłoszenie do programu następuje poprzez złożenie formularza dostępnego w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie lub na stronie internetowej.

Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio w Ośrodku Pomocy Społecznej we Wschowie ul. Klasztorna 3, 67-400 Wschowa lub pod numerem telefonu 65 540 88 08.