You are currently viewing NABÓR UCZESTNIKÓW DO DZIENNEGO DOMU ,,SENIOR+” WE WSCHOWIE

NABÓR UCZESTNIKÓW DO DZIENNEGO DOMU ,,SENIOR+” WE WSCHOWIE

Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie prowadzi stały nabór uczestników do Dziennego Domu „Senior+” we Wschowie. Dzienny Dom Senior+ przeznaczony jest dla 30 osób.

W Dziennym Domu „Senior+” seniorzy mają możliwość aktywnego spędzenia czasu wolnego, nawiązania nowych znajomości i podtrzymywania relacji społecznych a także realizowania własnych pasji i zainteresowań. W ramach działalności w celu aktywizacji i integracji seniorów są świadczone w szczególności:

– usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii (minimum raz w tygodniu) np. ćwiczenia gimnastyczne, zajęcia taneczne. Zajęcia z zakresu aktywności ruchowej lub kinezyterapii są realizowane w małych grupach lub indywidualnie, dla uczestników, którzy przedłożą zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w tego rodzaju zajęciach;

– usługi rekreacyjno – integracyjne (minimum raz w miesiącu dla wszystkich uczestników) np. pikniki, wycieczki, imprezy plenerowe, spotkania okolicznościowe np. andrzejki, wigilia, Bal Seniora;

– usługi kulturalno – oświatowe (minimum raz w miesiącu dla wszystkich uczestników) np. zajęcia biblioteczne, spotkania z kulturą, wyjścia do kina, teatru, muzeum, na wystawy;

– usługi edukacyjne (minimum raz w miesiącu dla wszystkich uczestników) np. warsztaty komputerowe, zajęcia plastyczne, trening pamięci.

Weryfikacja osób do Dziennego Domu „Senior+” prowadzona jest zgodnie z Regulaminem rekrutacji.

Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikiem dostępny jest do pobrania w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie. 

Regulamin-rekrutacji-SeniorPobierz

Formularz-Senior-Pobierz

Obowiązek-informacyjny-Senior-Pobierz