Chcesz zrekompensować wzrost cen energii elektrycznej, gazu i żywności? Złóż wniosek o dodatek osłonowy! 

W związku z rosnącymi kosztami energii elektrycznej, gazu, a także żywności, rząd wprowadził – na mocy ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. – tzw. dodatek osłonowy. 

Komu przysługuje nowe świadczenie? 

Zgodnie z ustawą o dodatku osłonowym, przysługuje on osobom prowadzącym jednoosobowe gospodarstwo domowe, jeżeli ich miesięczny dochód – ustalony w oparciu o przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych – nie przekracza 2.100,00 zł, natomiast w przypadku gospodarstwa domowego wieloosobowego – 1.500,00 zł na osobę w rodzinie. 

A co, jeżeli przekroczone zostanie kryterium dochodowe?

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, dodatek osłonowy także może zostać przyznany w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych na osobę, ale wyłącznie w sytuacji, gdy wysokość przysługującego świadczenia będzie wyższa niż 20,00 zł. 

W jakiej wysokości otrzymam wsparcie?

Dodatek osłonowy przysługuje – co do zasady – w następujących, rocznych, wysokościach:

1) 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

2) 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

3) 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

4) 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, wysokość dodatku osłonowego wynosi rocznie:

  1. 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
  2. 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
  3. 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
  4. 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Co muszę zrobić, by otrzymać dodatek osłonowy?

Osoby zamieszkujące na terenie gminy Wschowa, mogą składać wnioski o przyznanie dodatku osłonowego od 04.01.2022 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej we Wschowie osobiście – po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu godziny i terminu spotkania, umieszczając wypełniony wiosek w skrzynce zamontowanej w przedsionku budynku, przesyłając na adres Organu za pośrednictwem operatora pocztowego, bądź składając w wersji elektronicznej – ale tylko przy opatrzeniu go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnieniu za pomocą profilu zaufanego. Wnioski można składać do 31.10.2022 r.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Działu Świadczeń i Analiz Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie pod numerami telefonów:

65 540 88 15, 65 540 88 12.