You are currently viewing Zapytanie ofertowe – rozbiórka pochylni i montaż windy pionowej

Zapytanie ofertowe – rozbiórka pochylni i montaż windy pionowej

Wschowa, dnia 24.11.2021 roku

FA.220.5.2021

Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie (woj. lubuskie)  zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej brutto na wykonanie robót związanych z wykonaniem inwestycji:

Rozbiórka części istniejącej pochylni dla niepełnosprawnych oraz montaż windy pionowej dla niepełnosprawnych wraz z wykonaniem schodów ewakuacyjnych i utwardzonego dojazdu do windy we Wschowie, ul. Klasztorna 3.

 1. Opis robót:
 • rozbiórka istniejącej pochylni dla niepełnosprawnych,
 • doprowadzenie instalacji elektrycznej przed wejście boczne,
 • otynkowanie w kolorze istniejącej elewacji ściany budynku w miejscu rozebranej pochylni,
 • wykonanie schodów ewakuacyjnych betonowych na gruncie pomiędzy ściana budynku a istniejącą ścianą oporową pochylni dla niepełnosprawnych, o szerokości w biegu 150 cm, szerokości stopnia s= 35 i wysokości h+ 15 cm; okładzina schodów i spocznika- granitowa,
 • montaż balustrad ze stali nierdzewnej,
 • wykonanie utwardzonego dojścia/dojazdu do miejsca, w którym znajdować się będzie winda (z kamieni granitowych w nawiązaniu do istniejących dojść na terenie działki),
 • zakup i montaż windy pionowej wraz z niezbędnymi urządzeniami o wysokości nie przekraczającej ok. 1,60 m,
 • uporządkowanie i zagospodarowanie terenu po rozbiórce pochylni,
 • wymiana i montaż drzwi zewnętrznych w bocznym wejściu do budynku. 
 1. Termin wykonania robót: do dnia 28 grudnia 2021 roku. 
 2. Szczegółowy opis, mapy, karty techniczne dotyczące inwestycji są dostępne do wglądu w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie przy ul. Klasztorna 3 (po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym 655408809 lub 655402525).

  Szczegółowe informacje można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej we Wschowie  (telefon 065 5402525 i 065 540 8809).  

 Ofertę cenową należy do Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie: osobiście, pocztą tradycyjną bądź elektroniczną (sekreteriat@ops.wschowa.pl) do godziny 10:00 dnia 2 grudnia 2021 roku