You are currently viewing Poszukujemy osób chętnych do odbycia stażu

Poszukujemy osób chętnych do odbycia stażu

Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie poszukuje osób chętnych do odbycia stażu w Ośrodku Pomocy Społecznej we Wschowie na stanowisku: pracownik obsługi biurowej

Wymagania niezbędne jakie ma spełnić kandydat:
wykształcenie wyższe lub średnie oraz osoba musi być zarejestrowany jako osoba bezrobotna lub osoba poszukująca pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wschowie
Wymagane dokumenty:
a) podanie
b) życiorys zawodowy (CV)
c) dokumenty poświadczające wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe (kserokopie)

Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się z wymaganymi dokumentami do Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie przy ul. Klasztornej 3, tel. 655402525, mail: sekretariat@ops.wschowa.pl