You are currently viewing #WschowazUkrainą – jak realnie pomóc?

#WschowazUkrainą – jak realnie pomóc?

Szanowni Mieszkańcy,

Każdy, kto chciałby realnie pomóc obywatelom Ukrainy poprzez:   – udostępnienie lokum – domu, mieszkania, pokoju z dostępem do sanitariatów i kuchni, miejsca w pokoju z dostępem do sanitariatów i kuchni,   – transport lokalny na terenie Gminy Wschowa i okolic oraz transport na dłuższej trasie,   – wsparcie prawne w języku polskim, ukraińskim i rosyjskim,   – wsparcie psychologiczne w języku  polskim, ukraińskim i rosyjskim,   – pomoc medyczną (lekarzy i pielęgniarek),   – tłumaczenie w języku ukraińskim i rosyjskim,    – dostarczenie żywności,   – organizację zbiórek rzeczowych,   – pomoc w magazynie we Wschowie (segregowanie rzeczy, wydawanie cudzoziemcom),   – wsparcie w opiece nad rodzinami, dziećmi,   – oraz w innych kwestiach które nie zostały wskazane wyżej   proszony jest o wypełnienie internetowej ankiety >>>> https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNFkhoUZry6iSFCbVCoEz2xSx8b_nGOvQ3Z7f1QR6EDP6qKg/viewform?fbclid=IwAR3PpR2igwYFbSFrSw0OiTXBeF4iHdQH5rjbM9_2LpfXiv4-yFTsl0ntHJM