Uwaga beneficjenci świadczenia wychowawczego (500+)!

Od 01.01.2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych stopniowo przejmuje realizację świadczenia wychowawczego.

Oznacza to, że osoby ubiegające się o ustalenie prawa do powołanego świadczenia na bieżący okres (trwający od 01.06.2021 r. do 31.05.2022 r.), wniosku nie składają – jak dotychczas – w Ośrodku Pomocy Społecznej we Wschowie, tylko w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. 

Co istotne, beneficjenci, którzy mają wydaną informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego, do 31.05.2022 r. będą otrzymywali je na dotychczasowych zasadach. 

Jednocześnie informujemy, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres świadczeniowy będzie można składać – wyłącznie drogą elektroniczną (PUE ZUS, bankowość elektroniczna, Emp@tia) – od 01.02.2022 r. w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.