You are currently viewing Uwaga posiadacze Karty Dużej Rodziny!
Karta Dużej Rodziny

Uwaga posiadacze Karty Dużej Rodziny!

Z końcem czerwca 2021 r. została zamknięta aplikacja mKDR.

Osoby, którym przyznano prawo do KDR i posiadające ważny polski dowód osobisty (w przypadku dorosłej osoby) oraz posiadające mLegitymację szkolną (w przypadku dziecka) mogą od 9 czerwca 2021 r. wyświetlać KDR w bezpłatnej aplikacji mObywatel. Aplikację można pobrać z Google Play lub App Store. 

Rodzice i małżonkowie rodziców mogą wyświetlać w niej również Karty pozostałych członków rodziny. 

Aplikacja mObywatel pozwala na przekierowanie użytkowników na portal Emp@tia, gdzie znajduje się mapa partnerów KDR wraz z lokalizacjami i opisem zniżek. 

Członkowie rodzin wielodzietnych niezmiennie mogą korzystać z tradycyjnych (plastikowych) Kart Dużej Rodziny. 

Szczegółowe informacje na temat KDR w aplikacji mObywatel znajdują się na stronie MRiPS https://www.gov.pl/web/rodzina/aplikacja-mkdr

Informacja o wyświetlaniu KDR w mObywatel została także zamieszczona na profilu MRiPS na portalu Facebook. 

Jednocześnie informujemy, że aby była możliwa wizualizacja kart pozostałych członków rodziny (np. aby rodzice mogli w aplikacji wyświetlać karty dzieci), konieczne jest dodanie informacji na temat wizualizacji kart dla danego członka rodziny w systemie SI KDR.