You are currently viewing Nowy okres zasiłkowy! Zachęcamy do składania wniosków!
Rodzina na łące

Nowy okres zasiłkowy! Zachęcamy do składania wniosków!

Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie informuje, że od 1 sierpnia 2021 r. można składać – w wersji papierowej – wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2021/2022, a także wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2021/2022.

Składanie ww. wniosków jest możliwe osobiście (po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu i godziny spotkania), za pośrednictwem operatora pocztowego lub poprzez umieszczenie w skrzynce zamontowanej w przedsionku Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie.

Formularze wniosków dostępne są w dedykowanej zakładce na stronie internetowej https://ops.wschowa.pl lub w siedzibie organu.

W przypadku złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku (wraz z niezbędnymi dokumentami) o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy:

  • od 1 lipca do 31 sierpnia – ustalenie prawa do świadczeń i ich wypłata nastąpią do 30 listopada*;
  • od 1 września do 31 października – ustalenie prawa do świadczeń i ich wypłata nastąpią do 31 grudnia*;
  • od 1 listopada do 31 grudnia – ustalenie prawa do świadczeń i ich wypłata nastąpią do ostatniego dnia lutego kolejnego roku*.

Osoby ubiegające się o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres świadczeniowy, które złożyły prawidłowo wypełnione wnioski wraz z kompletną dokumentacją w okresie:

  • od 1 lipca do 31 sierpnia – nabędą prawo oraz otrzymają wypłatę świadczeń do 31 października*;
  • od 1 września do 30 września – nabędą prawo oraz otrzymają wypłatę świadczeń do 30 listopada*;
  • od 1 października do 31 października – nabędą prawo oraz otrzymają wypłatę świadczeń do 31 grudnia*;
  • od 1 listopada do 30 listopada – nabędą prawo oraz otrzymają wypłatę świadczeń do 31 stycznia następnego roku*;
  • od 1 grudnia do 31 grudnia – nabędą prawo oraz otrzymają wypłatę świadczeń do ostatniego dnia lutego następnego roku*,

* w przypadku spełnienia przesłanek niezbędnych do przyznania żądanych świadczeń.

Jednocześnie przypomina się, że od 1 lipca możliwe jest również składanie wniosków o przyznanie ww. świadczeń na okres 2021/2022 drogą elektroniczną – za pośrednictwem systemów teleinformatycznych (Emp@tia).

Szczegółowych informacji na temat świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego udzielają pracownicy Działu Świadczeń i Analiz Ośrodka Pomocy Społecznej we Wschowie pod numerami telefonów: 65 540 88 12 i 65 540 88 15.

Dzwoniąc pod wskazane powyżej numery, można również umówić termin wizyty w siedzibie organu.