You are currently viewing Realizacja programu „Od zależności ku samodzielności”

Realizacja programu „Od zależności ku samodzielności”

Trwa realizacja projektu w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności”. Projekt jest realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie.

Od maja br. w ramach projektu rozpoczęły się warsztaty ogrodnicze, warsztaty kulinarne, warsztaty krawieckie, warsztaty kreatywności twórczej z elementami arteterapii oraz warsztaty sztuki wizażu i stylizacji.

W powyższych zajęciach biorą udział uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej we Wschowie.

Udział w warsztatach pozwala uczestnikom na zdobywanie kompetencji niezbędnych do samodzielnego życia, a w szczególności wzmacniania motywacji w kierunku rozwoju zainteresowań i umiejętności, które wpływają pozytywnie na ich samoocenę oraz będą prowadziły do  usamodzielniania się.

Warsztaty ogrodnicze odbywają się na terenie Samorządowego Przedszkola nr we Wschowie „Tu mieszka bajeczka”. Na terenie przy placu zabaw docelowo powstanie ogród zielno – warzywny, natomiast przed głównym wejściem do przedszkola zaplanowane jest powstanie ogrodu kwietnego.

Uczestnicy jak i opiekun grupy są bardzo zaangażowani w prace nad powstaniem ogrodu, dzięki czemu uczestnicy zdobywają wiedzę i umiejętności dbania o ogród i zieleń. Uczą się także cykliczności prac w ogrodzie i czerpania z tego przyjemności.

Podczas warsztatów kreatywności twórczej uczestnicy pod kierunkiem terapeuty zajęciowego przy wykorzystaniu różnych technik plastycznych kształcą umiejętności projekcyjne i konstrukcyjne oraz wzbogacają wyobraźnię i mają możliwość do swobodnej twórczości.

Podczas zajęć krawieckich uczestnicy poznają różne techniki krawieckie, rozwijają poczucie estetyki, poczucia sprawstwa przez możliwość tworzenia i wykorzystania własnej pracy do celów artystycznych czy użytkowych. Podczas warsztatów uczestnicy usprawniają  czynności manualne, ćwiczą koordynację wzrokowo-ruchową, spostrzegawczość oraz kształtują cierpliwość. Celem warsztatów krawieckich jest przygotowanie strojów lub dekoracji do zaplanowanego  przedstawienia teatralnego w ramach warsztatów teatralnych. Podczas warsztatów wizażu i stylizacji pod kierunkiem kosmetyczki i fryzjera uczestnicy zdobędą umiejętności zadbania o własny wizerunek. Podczas zajęć odbywają się warsztaty z zakresu stylizacji fryzury, pielęgnacji włosów, dbania o skórę oraz otrzymają wsparcie w doborze odpowiednich kosmetyków.

Warsztaty kreatywności twórczej z elementami Arteterapii

Warsztaty ogrodnicze

Warsztaty kulinarne

Warsztaty krawieckie