Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2019r., poz. 2133 ze zm.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U. z 2001r., Nr 156, poz. 1817 ze zm.)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019r., poz. 755 ze zm.)