You are currently viewing Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w 2023 roku
Legal assistance icon

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w 2023 roku

W Powiecie Wschowskim w 2023 r.

funkcjonują dwa punkty:

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
– pomoc prawną świadczą radcowie i adwokaci wyznaczeni przez
Okręgową Izbę Radców Prawnych i Okręgową Radę Adwokacką w Zielonej Górze

 zlokalizowany w Sławie w budynku Ośrodka Zdrowia (II piętro)
ul. Ogrodowa 1,  tel. 65 540-89-20, czynny:

piątek od 13.00 do 17.00

 zlokalizowany w Szlichtyngowej w Świetlicy Miejskiej,
ul. Głogowska 1, tel. 65 540-89-30, czynny:

poniedziałek od 15.00 do 19.00

wtorek od 16.00 do 20.00

środa od 12.00 do 16.00

czwartek od 16.00 do 20.00

Punkt udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji
– prowadzony przez organizację pozarządową:

Stowarzyszeniem Wspierania Aktywności Obywatelskiej „CIVIS SUM”
z siedzibą w Zielonej Górze:

 zlokalizowany we Wschowie w dwóch miejscach:

 1. Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie, ul. Staroleszczyńska 13, 13a

tel. 65 540 89 57

poniedziałek od 13.00 do 17.00

wtorek od 13.00 do 17.00

środa od 13.00 do 17.00

(pierwsza środa miesiąca przeznaczona wyłącznie
na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego)

2. Starostwo Powiatowe we Wschowie, Pl. Kosynierów 1C, III piętro, pokój 313
tel. 65 540 89 57

czwartek od 13.00 do 17.00

piątek od 8.00 do 12.00

(pierwszy piątek miesiąca przeznaczony na dyżur specjalistyczny
 – pomoc prawna osobom doświadczającym przemocy)

Zapisy na bezpłatne usługi porad prawnych: 

https://np.ms.gov.pl/lubuskie/wschowski

Więcej informacji na: www.wschowa.info w zakładce Darmowa Pomoc Prawna

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują każdej osobie fizycznej, której nie stać na uzyskanie odpłatnej porady prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku. Przed uzyskaniem pomocy osoba uprawniona składa pisemne oświadczenie o braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej porady, a w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.